#آتش_به_اختيار يعني اين مرد

ساخت وبلاگ
چکیده : [ Photo ]#آتش_به_اختیار یعنی این مردو #نگاهش،در مقابل تمام ادعاهایی کهما آدم های کم ظرفیت، همیشه داش... با عنوان : #آتش_به_اختيار يعني اين مرد بخوانید :

[ Photo ]
#آتش_به_اختیار یعنی این مرد

و #نگاهش،

در مقابل تمام ادعاهایی که

ما آدم های کم ظرفیت، همیشه داشته ایم.

#فقط_ادعا_کافی_نیست

#کانال #مردمی #نکته_سنج #جویبار

1?? @Noktehsanj
2?? @Noktehsanj1


آتشبهاختيار,يعني,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 2 شهريور 1396 ساعت: 20:36